Kontor:

Bakkegård

Næstvedvej 15

4720 Præstø


Send email til kontoret ved at klikke her

Carsten Stoltze:

Lundemose

Næstvedvej 12

4720 Præstø

Mobil: 2462 3010

Send email til Carsten ved at klikke her

René Stoltze:

Bakkegård

Næstvedvej 15

4720 Præstø

Mobil: 4055 9910

Send email til René ved at klikke her

© Lundemose 2022


Nyt!

Pr. 1. oktober 2022 er Carsten Stoltzes landbrug og vognmandsforretningen René Stoltze A/S slået sammen til ét samlet selskab med det nye navn STOLTZE LANDBRUG A/S.

Det har vi valgt at gøre for at optimere driften og sikre fortsat udvikling.

Stoltze Landbrug A/S råder over 530 Ha landbrugsjord, en omfattende landbrugs-maskinpark, kornanlæg og lastbil bemandet med chauffør specialiseret i kørsel af korn og foderstoffer. Vi beskæftiger os med ren planteavl med en afgrødesammensætning, der er planlægges nøje i forhold   til vekselafgrøder og de fordele der kommer heraf. Sammen med en optimal udnyttelse af biomasse og organisk gødning reduceres forbruget af planteværnsmidler og kemisk gødning markant.

Vi har siden 1999 dyrket pløjefrit og med direkte såning. Herved bevares så mange af næringsstofferne i jorden, som muligt. Vi lægger meget vægt på, til stadighed, at følge med i udviklingen indenfor nye dyrkningssystemer. Vi har øje for biodiversiteten og skaber løbende arealer hertil ved at henlægge f.eks skæve hjørner i markerne til netop dette formål.


Kort sagt, vi  dyrker vores marker optimalt, med mindst muligt forbrug af kemi og på en måde, der tager sig godt ud i landskabet.  © Lundemose 2022